2022 Federal Tax Update


 • Wichita - December 2022 | Individual and Business Tax Update
  December 5, 2022 - December 6, 2022
  9:00 am - 5:00 pm
 • Overland Park - December 2022 | Individual and Business Tax Update
  December 12, 2022 - December 13, 2022
  9:00 am - 5:00 am
 • Wichita 1 Day Course - December 2022 - Individual Tax Update
  December 5, 2022
  9:00 am - 5:00 pm
 • Overland Park 1 Day Course - December 2022 - Individual Tax Update
  December 12, 2022
  9:00 am - 5:00 pm
 • Wichita 1 Day Course - December 2022 - Business Tax Update
  December 6, 2022
  9:00 am - 5:00 pm
 • Overland Park 1 Day Course - December 2022 - Business Tax Update
  December 13, 2022
  9:00 am - 5:00 pm
 • Wichita - January 2023 | Individual and Business Tax Update
  January 9, 2023 - January 10, 2023
  9:00 am - 5:00 am
 • Wichita 1 Day Course - January 2023 - Individual Tax Update
  January 9, 2023
  9:00 am - 5:00 pm
 • Wichita 1 Day Course - January 2023 - Business Tax Update
  January 10, 2023
  9:00 am - 5:00 pm
 • Virtual 2 Day Course - January 26-27, 2023 | Individual and Business Tax Update
  January 26, 2023 - January 27, 2023
  9:00 am - 5:00 pm
 • Virtual 1 Day Course - January 26, 2023 | Individual Tax Update
  January 26, 2023
  9:00 am - 5:00 pm
 • Virtual 1 Day Course - January 27, 2023 | Business Tax Update
  January 27, 2023
  9:00 am - 5:00 pm